Jednáme dnes s odpovědností za zítřek

Jednání dnes se zodpovědností za zítřek.

Jednání společnosti Kurita se řídí její zodpovědností za životní prostředí. Studujte vlastnosti vody, ovládněte je a vytvoříme životní prostředí, ve kterém bude příroda a člověk v harmonii. Toto je jeden z vůdčích principů filosofie naší společnosti. A toto je náš dnešní závazek: při našem výzkumu a vývoji i při konkrétních řešeních pro vás přímo na místě.

Jsme nuceni si přiznat, že voda - náš nejdůležitější zdroj - je k dispozici v omezeném množství. Veškerou naši energii a schopnosti proto zaměřujeme na efektivní využívání této drahocenné komodity. Inovační technologie jako Kuriverter® RC poskytují rozhodující impulsy – s řešeními, ze kterých mají prospěch naši zákazníci. A životní prostředí.

Sami usilujeme nejen o plnění technologických úkolů, ale také využíváme naše schopnosti pro podporu humanitárních projektů.

Prokázaná trvalá udržitelnost – několik příkladů.

Společnost Kurita Water Industries Ltd. v roce 1997 založila nadaci Kurita Water and Environment Foundation (nadace společnosti Kurita pro vodu a životní prostředí) pro podporu vybraných vědeckých projektů v oblastech vody a životního prostředí.

Společnost Kurita Water Industries Ltd., je jednou z pouhých 30 společností na celém světě, které jsou uvedeny na seznamu Nature-Stock-Index (NAI) (příroda-zásoby-rejstřík).

Vybrané produkty Kurita jsou certifikovány nadací National Sanitation Foundation (NSF International).

Společnost Kurita je členem DME Deutsche MeerwasserEntsalzung e.V. (německé sdružení pro odsolování mořské vody).

Soustavně prokazuje své úsilí i v oblasti sociální, např. každoročními příspěvky organizaci CARE, jež je přední humanitární organizací zaměřenou na odstraňování chudoby po celém světě

  • Kolik jsme organizaci CARE přispěli v roce 2015? Přečtěte si naši tiskovou zprávu. Finanční příspěvek společnosti Kurita podpořil somálské uprchlíky v Keni, neboť se podařilo jim dlouhodobě zajistit základní vzdělání, dodávky vody a hygienickou vybavenost. V naší závěrečné zprávě se můžete dočíst, jaká opatření byla zrealizována v rámci posledního projektu a jak to somálské uprchlíky v Keni ovlivnilo.