Tunelování/báňský průmysl

Tunelování/báňský průmysl.

Vybudování tunelu nebo zřízení dolu představuje náročný projekt. Poskytujeme inovační systémová řešení, která znamenají, že naše stavby jsou opravdu úspěšné. Získejte prospěch z našich nejmodernějších produktů a našich rozsáhlých zkušeností získaných při četných projektech výstavby tunelů.

Vlastní výzkumné a vývojové centrum společnosti Kurita vyvíjí inovační řešení a přizpůsobuje naši řadu produktů nejnovějším požadavkům. Naši zákazníci tak mohou vždy očekávat vysoce účinné produkty.

Urychlovač tuhnutí bez alkalických látek

Naše kapalné urychlovače tuhnutí Gecedral® F se osvědčily jako ideální prostředek pro zajišťování a obkládání dutiny tunelů stříkaným betonem a pro spolehlivé zajišťování bezpečnosti při práci se stříkaným betonem ve výšce nad hlavou. Gecedral® F má dobré adhezivní vlastnosti, vysoká brzká pevnost a nízká úroveň odrazu zajišťuje vysokou rychlost postupu díky vysoké výrobní kapacitě a spolehlivé pevnosti.

Navíc dodáváme Gecedral® P500 jako práškový urychlovač.

Alkalický práškový urychlovač tuhnutí

Gecedral® ABE, Gecedral® ABE-R pro všechny aplikace stříkaného betonu, které vyžadují vysokou brzkou pevnost. Jsou užitečné pro metody stříkání zamokra i zasucha. Přínos pro vás: dobrá konzistence betonu při stříkání.

Zalévací malta pro vyplňování mezery mezikruží

Zalévací malta pro vyplňování mezery mezikruží se používá pro vyplňování mezery mezikruží, která se objevuje mezi blokovým obkladem a horninou při stavbách tunelů a podzemních stavbách. Je vyžadována pro konstrukci vnitřního obložení tunelu (po úsecích). Náš nový produkt GECEDRAL® RSM umožňuje individuální přizpůsobování rychlosti TBM. Náš hospodárný výrobek GECEDRAL® RSM neobsahuje chloridy a alkalické látky.

Přípravek pro ochranu proti prachu

Vytváření prachu je problémem, který se může vyskytovat jak uvnitř tunelu, tak venku na příjezdových cestách a na skládkách. Prach lze ve velké míře mít pod kontrolou pomocí našeho účinného přípravku pro vázání prachu FERROSOLF®. Prašné povrchy se stabilizují polymerním filmem. Prach lze likvidovat dokonce i hned při jeho vzniku. To pomáhá snižovat náklady na údržbu stavebních strojů. Používání přípravku FERROSOLF® je bezpečné a jednoduché.

Kondicionování půdy

Půda při vrtání musí být velmi tekutá. Na jedné straně je třeba chránit šnekový dopravník TMB a na druhé straně je třeba umožnit snadnou dopravu zeminy. Proto je nezbytné kondicionování půdy / stabilizace kalu. Testy s naším novým produktem KURISAT® šetrným k životnímu prostředí vykazují velmi dobré výsledky.

Ochrana proti/odstraňování pevných úsad a nánosů z vedení pro odvodňování tunelů

Přípravek SILIPHOS® brání ve vytváření shluklých usazenin v odvodňovacích vedeních jak ve vratných, tak v nevratných odvodňovacích systémech. To pomáhá vyhnout se nákladné údržbě a odstávky tunelů lze omezit tak, aby doprava mohla zůstat zachována.

 

Potřebujete podporu? Naši kvalifikovaní odborníci vám s potěšením poskytnou rady, osobně a individuálně.