Turbodispin®

Široká řada stabilizátorů a dispergátorů Kurita pro otevřené chladicí systémy

Turbodispin® brání ve vytváření krystalů vyvolaných tvrdostí vody blokováním růstu krystalů (prahový efekt) v otevřených chladicích systémech.

Usazené kaly se převádějí na dispergovanou fázi a lze je ze systému odstranit odkalením.

K dispozici jsou produkty neobsahující fosfor a dusík.

Produkty, které splňují požadavky EN 15039: „Chemikálie používané pro úpravu vody určené pro lidskou spotřebu – přípravky proti tvorbě pevných úsad pro membrány – polykarboxylové kyseliny a soli”.

Speciální řada produktů a biodispergantů Turbodispin® určených k používání v kombinaci s biocidy pro účinnou obranu proti vytváření biofilmu a mikrobiologickému růstu.

Doporučujeme vám zhlédnout níže uvedené video, které prokazuje účinnost přípravku Turbodispin® D 100 při předcházení tvorbě pevných úsad:

https://www.youtube.com/watch?v=hCMK_Zz_Zjc

S radostí vám budeme k dispozici.