Dodatki czyszczące i odgazowujące

Dodatki do czyszczenia I odgazowywania.

Kolumny destylacyjne, rurociągi, wymienniki ciepła, zbiorniki i cysterny muszą być kontrolowane i badane okresowo. Podczas podwodnego procesu produkcyjnego który odbywa się w miarę upływu czasu, musi być usunięty - razem z siarczkiem żelaza piroforycznego (FES), toksycznymi gazami i parą, takimi jak siarkowodór (H2S), benzen lub rtęć - w okresie wyłączenia. Tylko wtedy, wpis i inspekcja będzie bezpieczny.

Kurita oferuje programy czyszczenia i odgazowania - dostosowane do Twoich potrzeb. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu w procesach czyszczenia i odgazowania. Na życzenie dostarczamy również związanymi z nimi urządzenia. Oferujemy bezpieczne czyszczenie pomp obiegowych do 5000 m³ / h.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.