Środki hamujące korozję

Inhibitory korozji zapewniają korzyści ekonomiczne.

Atak korozji jest wszechobecnym zagrożeniem w rafineriach ropy naftowej, co może skutkować zmniejszeniem produkcji, kosztami konserwacji i napraw. Koszt wymiany sprzętu, aspekty bezpieczeństwa i potencjalne problemy środowiskowe mogą prowadzić do znacznych strat ekonomicznych.
Ze względu na niskie koszty zakupu, stal węglowa jest często wykorzystywana do produkcji urządzeń destylacyjnych. Stal węglowa jest bardzo niestabilna w kwasach, a szybkość korozji gwałtownie wzrasta, gdy pH spada poniżej 7. Żrące składniki, takie jak chlorowodór (HCl), siarkowodór (H2S), chlorek amonu (NH4Cl), wodorosiarczek amonowy (NH4HS), dwutlenek węgla (CO2) i kwasy organiczne uszkadzają sprzęt procesowy.

Typowe formy korozji w rafineriach to w szczególności:

  • Miejscowa korozja lub wżery
  • Korozja indukowana przez wodór (HIC)
  • Pękanie korozyjne naprężeniowe (SCC)
  • Erozja
  • Kawitacja

Korozja jest procesem elektrochemicznym, który można wyraźnie zredukować lub nawet uniknąć za pomocą inhibitorów korozji. Kurita zapewnia bardzo silne programy obróbki, które są dostosowane do specyficznych wymagań procesów - na rzecz bezpiecznej ochrony przed korozją.

Oprócz doboru odpowiednich amin neutralizujących lub amin do filmowania, określenie profilu pH - kondensacji i punktu rosy wody odgrywa decydującą rolę w pomyślnym uzdatnianiu. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi obliczeniowemu jesteśmy w stanie dokładnie zidentyfikować te parametry.

Czy potrzebują Państwo wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście i indywidualnie.