Środki hamujące powstawanie zanieczyszczeń

Inhibitory zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia występują w rafinerii ropy naftowej w wielu miejscach. Wynikają one z procesów utleniania, polimeryzacji, sedymentacji i kondensacji.

Składnikami zanieczyszczenia są:

  • osady nieorganiczne, takich jak sole, tlenki metali, siarczki
  • osady organiczne, takie jak koks, asfalteny i produkty polimeryzacji
  • Cząstki katalizacji

Kurita dopasowuje koncepcje obróbki do Twoich potrzeb. W uzupełnieniu do naszego unikalnego systemu ACF - technology zapewniamy pełną gamę rozwiązań, zawierających środki dyspergujące, absorbujące tlen, stabilizatory, przeciwutleniacze i dezaktywatory metalu. Możemy łączyć produkty zgodnie z oczekiwaniami.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.