KuriLoc Kit

LOCK: Kontrola Legionella przez Kurita.

LOCK

Choroba Legionella została odkryta w latach 70-tych po pojawieniu się kilku ognisk występowania. W ciągu ostatnich dziesięciu lat władze i kraje zaczęły nasilać działania na rzecz uregulowania tego tematu. Kraje takie jak Hiszpania, Francja, Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania zastosowały surowe przepisy, które zmuszają użytkowników wody w instalacji przemysłowych i komunalnych do ścisłej kontroli nad ich systemami i aplikacjami. Nawet w krajach, gdzie nie istnieją bezpośrednie przepisy o Legionella istnieją wytyczne, normy i najlepsze praktyki, które muszą być spełnione.

Kurita jest zawsze o jeden krok przed innymi w kontroli Legionella w układach dozowania i obróbki w tej dziedzinie. Nasi eksperci mogą zaoferować najbardziej odpowiednie rozwiązania dla danej instalacji.

Nasza koncepcja LOCK oferuje pełny pakiet do sterowania, monitorowania i obróbki Legionella:

  • Certyfikowani specjaliści
  • Szybkie metody wykrywania
  • Plan działania
  • Monitorowanie
  • Technologie i produkty
  • Ocena ryzyka
  • Procedury
  • Pobieranie próbek i analiza
  • Czyszczenie i dezynfekcja
  • Szkolenia

Jedną z najnowszych innowacji w kontroli Legionella jest szybka metoda wykrywania; KuriLoc Kit. KuriLoc Kit oferuje pierwsze wyniki zaledwie 3 godziny po pobraniu i jest to wysoce specyficzne. Można korzystać z zalet szybkiego systemu wykrywania KuriLoc, zakupu własnego urządzenia lub korzystania z usług w naszych akredytowanych laboratoriach.

Skonsultuj się z ekspertem Kurita, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego systemu!

TWÓJ KLUCZOWY PARTNER W KONTROLI LEGIONELLA