O firmie Kurita Europe

Łączymy efektywność z odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

Kurita jest jedną z wiodących firm na rynku międzynarodowym w działającą w dziedzinie wody przemysłowej i procesu obróbki oraz głównym dostawcą związków glinu.

Około 6000 pracowników codziennie dąży do poprawy efektywności zakładów przemysłowych i projektów naszych klientów - poprzez prowadzenie badań, rozwój, produkcję chemiczną, eksploatację. Działamy na całym świecie -  zawsze z konsekwentnym naciskiem na ochronę środowiska. Tutaj dowiesz się więcej o firmie Kurita.