Technologia wolna od chlorku amonowego

Technologia ACF.

Depozyty kwaśnych i silnie korozyjnych soli amonowych w różnych instalacjach procesowych rafinerii konsekwentnie powodują problemy. Kurita opracowała unikalny program hamowania osadów soli chlorku amonu (NH4CI), siarkowodoru amonu (NH4HS) i siarczanu amonu ((NH4)2SO4).

Ta innowacyjna koncepcja - znana jako ACF - technology - jest w stanie usunąć istniejące osady podczas pracy instalacji, online.

Dodatki stosowane z niniejszym patentem ACF - technology to ciekłe preparaty o bardzo silnej podstawie organicznej. Te dodatki przenoszą istniejące aniony do wysoce korozyjnych związków rozpuszczalnych w wodzie o neutralnym pH, które zanieczyszczają instalację.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.