Albaphos®

Albaphos®

Nadaje się do pełnych i natryskowych autoklawów wodnych z chłodzeniem pośrednim i do procesów sterylizacji.

Linia Albaphos® uwzględnia wszystkie funkcje chemiczne, niezbędne do zapobiegania korozji i powstawaniu osadów w całym układzie, a także do rozpuszczania już powstałych osadów, również w wysokich temperaturach:

  • Inhibitory osadotwórczości  i środki dyspergujące
  • Inhibitory korozji
  • Biodegradowalne środki powierzchniowo  czynne i  dyspergujące,  do dokładnego czyszczenia   pojemników  na  żywność