Albaphos® FB

Produkt "wszystko w jednym" - sterylizator i pasteryzator

Kurita oferuje Albaphos® FB jako innowacyjna gama produktów do leczenia procesy pasteryzacji i sterylizacji.

Specjalne substancje aktywne optymalizują wygląd przetworzonych opakowań. Biocydy, inhibitory korozji i kamienia chronią urządzenia przetwórcze, redukują niezbędne przestoje konserwacyjne oraz zwiększają żywotność i wydajność instalacji.

Zapewniamy skuteczne rozwiązania w zakresie usuwania oleju i tłuszczu, a także poprawy połysku opakowań, co prowadzi do niskiego współczynnika odrzutu produktów i zwiększenia ekonomiczności pracy zakładu.

Albaphos® FB Produkty

Albaphos® FB Korzyści

  • Ochrona wszystkich części mających kontakt z uzdatnianą wodą,
  • Zapobieganie korozji i tworzeniu się kamienia,
  • Usuwanie tłuszczu i oleju,
  • Poprawa połysku środków do płukania opakowań
  • Niższy współczynnik odrzucenia produktu
  • Zwiększenie ekonomicznej eksploatacji instalacji

Jesteśmy do Państwa dyspozycji