Alberol®/Ferrolin®

Zrównoważone oczyszczanie za pomocą Alberol® / Ferrolin®

Osady w systemach wodnych, szczególnie w wymiennikach ciepła, mogą powodować znaczne zmniejszenie przenikania ciepła, co może prowadzić do utraty wydajności, a tym samym do wydajności chłodzenia. Zaleca się i jest częścią protokołu dobrych praktyk stosowanie czyszczenia w następujących okolicznościach:

  • Długi czas gotowości systemu bez wody iz wodą,
  • Nieefektywne obróbki chemiczne,
  • Po kolejnych pracach konserwacyjnych w zakładzie.

Odpowiednie oczyszczanie umożliwia przechowywanie maszyn, rur i systemów w dowolnym momencie i pomaga uniknąć nieoczekiwanych przestojów. Regularne i wyspecjalizowane czyszczenie jest jednym z kluczowych czynników gotowości operacyjnej zakładów produkcyjnych.

Dlatego Kurita proponuje kwasowe, zasadowe i obojętne środki czyszczące w celu usunięcia osadów, kamienia kotłowego, zanieczyszczeń, zabrudzeń i zanieczyszczeń.

Alberol® / Ferrolin® : produkty do usuwania kamienia, tlenków metali, osadów, oleju, błota.