ALUMINIUM SULFATE

Siarczan Glinu.

Kurita Europe produkuje SIARCZAN ALUMINIUM w różnych stopniach rozdrobnienia i o różnej zawartości. Nasz SIARCZAN ALUMINIUM produkowany jest z małą zawartością żelaza, dzięki temu łatwo rozpuszcza się w roztworze. Produkt zgodny z XXXVI. zaleceniem BfR.

Ponadto możemy zaoferować SIARCZAN ALUMINIUM, który może być wykorzystywany do uzdatniania wody, produkcji papieru i w wielu innych zastosowaniach w różnych gałęziach przemysłu.

Możesz dowiedzieć się więcej o naszym SIARCZANIE ALUMINIUM z naszej ulotki technicznej.