Papier specjalistyczny

Inteligentna i dostosowana do potrzeb obróbka dla rynku papierów specjalnych

Rynek papierów specjalnych, będący najmniejszym pod względem wielkości segmentem, jest branżą napędzaną przez innowacje i rozwijającą się w skali globalnej. Kurita oferuje kompleksową i kompetentną gamę produktów dla rynku papierów specjalnych, aby zachować konkurencyjność, a jednocześnie zarządzać zyskiem z działalności i wspierać zrównoważony rozwój.

Jakie produkty specjalistyczne oferuje Kurita?

Od filtrów do żywności i napojów przez banknoty do papierów bazowych do laminatów - wiele specjalistycznych produktów papierowych wymaga wysokiej wytrzymałości na wilgoć - nasze Giluton® Środki poprawiające wytrzymałość na mokro i sucho oferują maksymalne zwiększenie wytrzymałości zgodnie z ramowymi warunkami prawnymi. Ponadto zapewniają one szereg sprawdzonych korzyści dla papieru, takich jak zwiększona prędkość maszyny lub większe wykorzystanie tanich włókien.

Papier może być niepalny! Nasze przyjazne dla środowiska, bezhalogenowe Pyrex® chemia uniepalniająca odgrywa kluczową rolę w zastosowaniach powierzchniowych, producenci mogą z łatwością wyprodukować uniepalniony produkt na bazie celulozy. Dostępne są zarówno formulacje płynne, jak i krystaliczne.

Kontrolowane wchłanianie cieczy (wody, farby itp.) do wstęgi włókna papierowego poprzez zastosowanie środka zakrywającego odgrywa kluczową rolę w procesach produkcji papieru. Kurita zajmuje czołową pozycję w zakresie dostarczania i stosowania najnowocześniejszych środków powierzchniowo czynnych w przemyśle papierniczym. Tapety klasyczne i włókninowe wymagają wysokiej stabilności wymiarowej i kontrolowanego wchłaniania kleju -. Perglutyna® Środek do klasyfikacji powierzchniowej zapewnia oba te elementy, jednocześnie wspierając właściwości wytrzymałościowe papieru. Dodatkowo, dzięki Perglutyna®, zmniejsza się czas przestoju maszyny papierniczej oraz straty surowców spowodowane czyszczeniem.

Dlaczego warto wybrać Kuritę?

Kurita jest Państwa kompetentnym partnerem w zakresie kompleksowych rozwiązań - nasi techniczni przedstawiciele handlowi i technolodzy zastosowań zapewniają Państwu lokalnie niezawodne usługi i rozwiązania dostosowane do potrzeb Państwa działalności.

Bierzemy sobie do serca ciągłe doskonalenie Państwa procesów. Naszym celem jest wspieranie Państwa w zmniejszaniu zużycia wody i chemikaliów oraz dodawanie wartości do papieru przy jednoczesnym utrzymaniu środowiska i zrównoważonego rozwoju w centrum uwagi. Z dobrych powodów Kurita jest jednym z zaledwie 30 przedsiębiorstw, które są notowane w "NAI" (Nature-Stock-Index).

Nasza kompleksowa obsługa obejmuje:

  • Przeglądy systemu i testowanie papieru
  • Szkolenie pracowników na miejscu i poza nim
  • Rozwój indywidualnych koncepcji w naszej pilotażowej fabryce papieru
  • Usługi analityczne (na miejscu i we własnych laboratoriach)
  • Koncepcje monitorowania i sterowania procesami w czasie rzeczywistym
  • Usługi inżynierskie
  • Technologie sprzętowe