Basidin®/Turbodispin®

Inteligentne czyszczenie online dla wydajniejszej produkcji papieru - Basidin® / Turbodispin®

Operacje czyszczenia i wrzenia w miazgach i liniach papierowych są kluczowym elementem utrzymania warunków operacyjnych na wysokim poziomie. Z drugiej strony wszystkie operacje czyszczenia wymagają przestojów maszyn.

Inteligentniejszy sposób utrzymania linii produkcyjnych w czystości to nasze marki Basidin® i Turbodispin® : wielofunkcyjne środki czyszczące skutecznie przeciwdziałające wszelkiego rodzaju osadom powodowanym przez substancje organiczne, takie jak kleiste substancje klejące, żywice drzewne lub dodatki papierowe. Zapobiegają gromadzeniu się filmów mikrobiologicznych i dlatego są korzystne dla każdego zastosowania biocydów. Aplikacja jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Produkty są nietoksyczne, niekwaśne i nie powodują powstawania substancji żrących i można je dozować bez obaw o kompatybilność materiałową z odzieżą maszynową lub korozją. Wreszcie, co nie mniej istotne, poprawiają bezpieczeństwo pracowników.