Woda kotłowa i systemy ogrzewania

Układy kotłowe i grzewcze.

W wielu branżach przemysłu w produkcji używa się pary, np. pary technologicznej, pary do ogrzewania lub do wytwarzania energii elektrycznej. W celu osiągnięcia jak najlepszej wydajności układu kotła niezbędne jest zapewnienie optymalnego procesu preparowania wody. Firma Kurita jest dostawcą innowacyjnych technologii zapobiegających osadzaniu się kamienia i korozji w całym układzie kotła obejmującym zbiornik wody zasilającej, kocioł, parę i układ kondensatu.

Kurita oferuje kompletne programy preparowania do szerokiego zakresu zastosowań:

 • Kotły do wytwarzania pary
 • Zamknięte układy wodne
 • Przemysłowe i komunalne systemy grzewcze

Jakie specjalistyczne produkty oferuje Kurita?

 • Cetamine®: Innowacyjna i kompleksowa technologia oparta na powłokotwórczych aminach, która pozwala zapobiegać tworzeniu się korozji i osadów w instalacji kotłowych
 • Ferrolix®: Tradycyjne programy preparowania przeznaczone do ochrony wszelkiego rodzaju kotłów przed korozją i tworzeniem się osadów w instalacjach kotłowych. Produkty są dostępne w postaci jednoskładnikowej i wieloskładnikowej.
 • Kurinpower A-6060: nietoksyczny reduktor tlenu opracowany, aby zastąpić hydrazyny, które nie są dopuszczalne ze względu na ich toksyczność.

Dlaczego Kurita?

 • W celu uniknięcia szkód materialnych.
 • Dla optymalnej wymiany ciepła bez miejscowego przegrzania.
 • Aby ograniczyć do minimum potencjalne awarie.
 • Aby uniknąć przegrzania oraz w przypadku przeniesienia niekorzystnych zjawisk ryzyka osadów na łopatkach turbiny.
 • W celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji systemów klienta

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci służą pomocą, dopasowaną indywidualnie do Twoich potrzeb.

Cetamine technology.

Cetamine® kompleksowe i innowacyjne technologie uzdatniania wody w kotle. Ta technika oparta jest na błonotwórczych aminach, które tworzą warstwę hydrofobową z zaadsorbowanym na powierzchni metalem w całej instalacji; tworzy ciągłą barierę pomiędzy wodą a metalem, bez wpływu na wymianę ciepła.

CETAMINE® reprezentuje najnowszy standard działania i łatwy sposób kontroli cały systemu za pomocą jednego produktu.

Odtleniacz.

Nawet niewielkie ilości rozpuszczonego tlenu w wodzie w kotle mogą powodować korozję w przewodach wody zasilającej, w kotle oraz w systemie pary i skroplin. Całkowite usunięcie tlenu nie jest możliwe wyłącznie przy użyciu metod mechanicznych. Kurita usuwa pozostałość rozpuszczonego tlenu przez zastosowanie efektywnych lotnych i nielotnych odtleniaczy, z których niektóre są również odpowiednie dla przemysłu spożywczego.

Inhibitory kamienia / Profilaktyka osadzania się kamienia.

Tworzenie się zgorzeliny w kotle, a zwłaszcza na rurach grzewczych obniża wydajność kotła i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Już cienkie warstwy węglanu wapnia lub innych skał mineralnych znacznie zmniejszają efektywność oddawania ciepła z elementów grzejnych. W konsekwencji, zarówno wyraźnie wyższe zużycie energii do wytwarzania pary lub generowana ilość pary nie jest wystarczająca do użytkowania powiązanych urządzeń. Grubsze warstwy wag mineralnych mogą powodować odkształcenie lub całkowite rozerwanie rur na skutek przegrzania – jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja dla personelu.

Kurita stosuje inhibitory na bazie fosforanu i polimeru. Potencjalne jony powsta łe w wodzie są związane i dyspergowane, a następnie usuwane z kotła za pomocą odsalania. Działanie to zapobiega osadzaniu się kamienia zarówno w kotle, jak i rurach grzewczych.

Alkalizacja podawania wody, pary i kondensatu.

Korozja w dolnej części kotła jest spowodowana głównie przez skondensowany CO2 (dwutlenek węgla). CO2 w swojej płynnej postaci formuje kwas węglowy, który zmniejsza - przez dysocjację - wartość pH kondensatu. Korozja jest konsekwencją.

Kurita oferuje pełną gamę amin neutralizujących, mających zastosowane w kotłach niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, aby uniknąć tej formy korozji w liniach pary i kondensatu, Kurita zapewnia specjalne produkty wieloskładnikowe, które są w stanie zneutralizować utworzony kwas węglowy w dowolnym położeniu w systemie pary i skroplin.

 

Bazując na naszym doświadczeniu i przy pomocy naszych ekspertów, możemy dopasować najlepsze rozwiązania do indywidualnych wymagań. Chętnie zapewnimy indywidualny serwis.