Cetamine®

Cetamine®

Szeroka gama amin błonotwórczych do układów wody kotłowej, pary i układów zamkniętych

Cetamine® to innowacyjna i kompleksowa technologia stworzona w oparciu o błonotwórcze poliaminy do preparowania wody kotłowej i pary. Zapobiega powstawianiu kamienia i korozji w zbiornikach wody zasilającej, kotłach oraz układach pary i kondensatu. Działanie produktu ma charakter wieloczynnościowy i polega na:

 • Wytworzeniu warstwy jednocząsteczkowej, zaadsorbowanej na powierzchniach metalowych w całym układzie. Ta poliaminowa warstwa tworzy ciągłą barierę pomiędzy wodą a metalem, zapobiegając korozji bez wpływu na wymianę ciepła
 • Dyspersja tworzących kamień soli
 • Regulacja pH za pomocą zobojętniających amin

Cetamine® V217K:

 • Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w procesach produkcyjnych, w których obowiązują ścisłe wymagania

Główne zalety Cetamine® to:

 • Bardzo niewielki wzrost zasolenia w kotle
 • Zmniejszenie kosztów wody poprzez ograniczenie wypływu
 • Powolne rozluźnianie i likwidowanie kamienia
 • Mniejsze zużycie energii dzięki optymalnej wymianie ciepła
 • Zwiększenie wydajności i niezawodności
 • Proste dozowanie pojedynczego produktu
 • Dozowanie według ilości wody uzupełniającej pozwala zmniejszyć zużycie produktu
 • Zgodność produktów Cetamine® z wymaganiami FDA dotyczącymi branży spożywczej i farmaceutycznej

Ten film pokazuje wyraźną poprawę dzięki leczeniu Cetamine® dzięki poprawie przenikania ciepła. Prowadzi to do zwiększenia produkcji pary i oszczędności paliwa i energii w kotłowniach.

Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o naszej technologii Cetamine®.