Czyszczenie

Zrównoważone oczyszczanie z zastosowaniem Ferrolin® i Alberol®

Osady w instalacjach przemysłowych mogą wpływać i minimalizować wydajność systemu, a nawet uszkadzać materiał konstrukcyjny. W wymiennikach ciepła może to powodować znaczną redukcję wymiany ciepła, co prowadzi do mniejszej wydajności, a więc do ograniczenia wydajności chłodzenia. W pętlach maszyn papierniczych depozyty powodują defekty gotowego papieru.

Tworzenie się osadów może być spowodowane różnymi przyczynami, np. niską jakością wody, niewystarczającą obróbką chemiczną, zakłóceniami procesów. Z powodu poważnych problemów, które mogą powstać, nadmierne osady powinny zostać usunięte przez chemiczne oczyszczanie.

Celem udanego oczyszczanie jest dokładne usunięcie wszystkich osadów przy minimalnym naruszeniu powierzchni i najwyższej możliwej zgodności środowiskowej.

Zapotrzebowanie Klienta polega na uzyskaniu wspomnianego oczyszczania przy niskich kosztach pracy i minimalnym przestoju przy wysokim bezpieczeństwie pracy.

Zaleca się i jest częścią protokołu dobrych praktyk stosowanie oczyszczania w następujących okolicznościach:

 • Długi czas gotowości systemu bez wody i z wodą,
 • Nieefektywne uzdatnianie chemiczne,
 • Po kolejnych pracach konserwacyjnych w zakładzie.

Odpowiednie oczyszczanie umożliwia przechowywanie maszyn, rur i systemów w dowolnym momencie i pomaga uniknąć nieoczekiwanych przestojów. Regularne i wyspecjalizowane oczyszczanie jest jednym z kluczowych czynników gotowości operacyjnej zakładów produkcyjnych. Dlatego Kurita proponuje kwaśne, zasadowe i neutralne środki czyszczące do usuwania osadów, kamienia kotłowego, zanieczyszczeń, brudu i zanieczyszczeń. Aby wybrać właściwe parametry procesu czyszczenia, bardzo ważne jest poznanie składu osadów. Dlatego zalecamy analizę depozytów. Ponadto powinna być znana grubość depozytów.

Ogólnie rzecz biorąc, kwaśne środki czyszczące należy wybierać w celu usunięcia nieorganicznych osadów i alkalicznych środków czyszczących w celu usunięcia materiału organicznego.

W indywidualnych przypadkach może być konieczne zastosowanie dwóch środków czyszczących kolejno: na przykład, jeśli trzeba usunąć grube osady zawierające około połowę węglanu wapnia i połowę materii organicznej. W takim przypadku najpierw stosuje się kwasowy środek czyszczący, a po spłukaniu powinien nastąpić alkaliczny środek czyszczący.

Alberol® i Ferrolin®: produkty do usuwania kamienia, tlenków metali, osadów, oleju, błota.

Co może Państwu zaoferować Kurita?

 • Wstępne badanie ustalonych warunków brzegowych, np. materiały obwodów, dostępny czas, dostępny sprzęt techniczny.
 • Dokładną analizę składu złóż.
 • Wdrożenie spersonalizowanej procedury oczyszczania.
 • Propozycje optymalizacji uzdatniania wody, np. wykorzystanie naszych produktów do stabilizacji twardości lub zahamowania korozji w systemach wodnych, w celu uniknięcia korozji i osadów.

Dlaczego warto wybrać Kurita?

Nasze środki czyszczące wykazują zoptymalizowaną skuteczność usuwania depozytu:

 • Aby uniknąć redukcji przenikania ciepła.
 • Aby utrzymać przepływ wody.
 • Aby zapobiec skażeniu biologicznemu.
 • Zabezpieczenie obwodów przed korozją.

Czy potrzebują Państwo wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście i indywidualnie.