Dodatki czyszczące i odgazowujące

Dodatki do czyszczenia i odgazowania.

Podczas przestojów maszyn, dotrzymywanie harmonogramów czasowych jest niezwykle istotne dla planowanego czyszczenia i konserwacji. Oprócz skutecznego czyszczenia powierzchni metalu bezpieczeństwo pracy jest kluczowym priorytetem. Wyeliminowanie dolnej granicy wybuchowości (DGW), jak również usunięcie benzenu, siarczek piroforycznych żelaza, siarkowodoru i innych gazów niebezpiecznych jest absolutnie konieczne.

Kurita zapewnia odpowiednie dodatki czyszczące i do odgazowania w celu niezawodnego osiągnięcia zamierzonych efektów. Czas odkażania zbiorników i kolumn destylacyjnych może być zredukowany do 8 - 12 godzin, w jednym pojedynczym etapie oczyszczania. Czasochłonne odpędzanie parowe dużego skażenia ścieków nie jest już konieczne. Środowisko jest chronione przez zastosowanie biodegradowalnych składników. Jednocześnie praca z naszymi dodatkami myjącymi i do odgazowania jest łatwa i bezpieczna dla personelu obsługującego.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.