Dodatki czyszczące i odgazowujące

Technologie oczyszczania i odkażania.

Planowane wyłączenie to bardzo pracochłonny czas, który wymaga doskonałego planowania i organizacji. Zagrożenia dla zdrowia są możliwe, gdy zbiorniki, naczynia lub kolumny destylacyjne są parowane lub przepłukiwane azotem. Toksyczny siarkowodór, lotne węglowodory lub rakotwórczy benzen mogą zostać uwolnione. Ze względu na piroforyczny charakter siarczku żelaza może stać się poważnym problemem, ponieważ utlenia się egzotermicznie w kontakcie z powietrzem. Większość piroforycznych pożarów żelaza występuje podczas przestojów, kiedy naczynia, kolumny i wymienniki ciepła są otwierane w celu konserwacji i kontroli.

Podczas przestojów instalacji utrzymanie harmonogramów czasowych jest niezwykle ważne dla planowanego czyszczenia i konserwacji. Oprócz skutecznego czyszczenia powierzchni metalowych głównym priorytetem jest bezpieczeństwo w miejscu pracy. Konieczne jest przestrzeganie dolnej granicy wybuchowości (LEL), a także usuwanie benzenu, piroforycznego siarczku żelaza, siarkowodoru i innych niebezpiecznych gazów.

Kurita zapewnia odpowiednie dodatki czyszczące i odgazowujące, aby niezawodnie osiągnąć te cele. Mechaniczne czyszczenie zbiorników magazynowych może wymagać kilkutygodniowego przestoju, a chemiczne czyszczenie i odkażanie znacznie zmniejszy je do kilku dni, zapewniając wielką korzyść ekonomiczną. Czas odkażania kolumn destylacyjnych można zredukować do 8 - 12 godzin w jednym etapie czyszczenia. Czasochłonne odpędzanie parą z wysokim zanieczyszczeniem ścieków nie jest już konieczne. Środowisko jest chronione przy użyciu składników ulegających biodegradacji. Jednocześnie obsługa naszych dodatków do czyszczenia i odkażania jest łatwa i bezpieczna dla personelu obsługującego.

Czy potrzebują Państwo wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście i indywidualnie.