Contraspum®

Dopasowane rozwiązania środka przeciwpieniącego z Contraspum®

Oferujemy zaawansowane silikonowe i bezsilikonowe materiały przeciwpieniące o niskim poborze ChZT, spełniające potrzeby poszczególnych aplikacji i spełniające wymagania BfR (Bundesinstitut für Risikoanalyse) i FDA oraz zarówno dla profilaktyki i uzdatniania.

Kurita oferuje szeroką gamę środków przeciwpieniących w procesach wodnych, ściekowych i papierniczych dla:

  • Szybkiego obniżenia poziomu pianki
  • Zapobiegania pienieniu
  • Odpowietrzania.

Kurita oferuje również kontrolę piany Gilumat, sondę pomiarową do automatyzacji dawki przeciw pienieniu, w celu optymalnej działalności zakładu.

Sterowanie pianką Gilumat zapewnia:

  • Automatyzacja dawki środka przeciwpianotwórczego
  • Optymalizacja produktu
  • Zwiększenie zdolności operacyjnej zakładu
  • Zmniejszenie siły roboczej