Rekultywacja wody chłodzącej

Rekultywacja wody chłodzącej

Obecnie w skali globalnej stajemy przed coraz poważniejszymi wyzwaniami związanymi z wodą. Obejmują one niedobory wody wynikające z nierównomiernej dystrybucji, zanieczyszczenie wody związane z rozwojem przemysłowym oraz wyczerpywanie się wód gruntowych.

Aby poprawić tę sytuację, Grupa Kurita aktywnie wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG's).

W oparciu o kwestie społeczne nakreślone w SDGs, Grupa Kurita dąży do wniesienia wkładu w swoim obszarze biznesowym - "woda i środowisko" - i dostarcza swoim klientom rozwiązania w tematach "oszczędzania wody", "oszczędzania energii" i "zmniejszania ilości odpadów".

Nasza wizja i cel świata recyklingu wody to całkowity recykling wody.

Odzysk wody z przedmuchu wieży chłodniczej

Grupa Kurita będzie dążyć wraz ze swoimi klientami do zmniejszenia ilości pobieranej wody wykorzystywanej w działalności biznesowej. Aby to osiągnąć, Kurita opracowała innowacyjne i unikalne technologie oparte na optymalnym połączeniu sprzętu do uzdatniania wody i produktów do uzdatniania wody. Posiadając szerokie doświadczenie zarówno w chemicznym uzdatnianiu wody, jak i w produkcji urządzeń do przygotowania wody dla różnych gałęzi przemysłu, Kurita połączyła swoje siły w celu opracowania połączonych technologii ponownego wykorzystania wody i produktów do uzdatniania wody, aby zapewnić optymalną jakość i ilość wody wymaganą w konkretnych procesach przemysłowych. W celu ponownego wykorzystania wody niezbędne jest posiadanie dostępnych technologii i wiedzy specjalistycznej w różnych dziedzinach uzdatniania wody. Kluczowa jest znajomość potrzeb, ale także ograniczeń tych różnych technologii. Aby osiągnąć odzysk wody z przedmuchu wieży chłodniczej, firma Kurita dopasowała te potrzeby i ograniczenia, czego wynikiem jest unikalna technologia umożliwiająca odzyskanie do 80 % wody z przedmuchu wieży chłodniczej, która w przeciwnym razie zostałaby utracona w wyniku zrzutu wody. Kurita może zaoferować dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie sprzętu i produktów do uzdatniania wody, które nie są przeznaczone tylko do jednego zastosowania (np. chłodzenia), ale uwzględniają cały cykl wodny (np. chłodzenie i odzyskiwanie wody). Połączenie tych technologii z nowoczesnymi rozwiązaniami IoT i Monitoringiem zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zakładu przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiego stopnia regeneracji wody. Grupa Kurita dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania poprzez integrację różnych technologii, produktów i usług w trzech obszarach biznesowych: chemikalia do uzdatniania wody, urządzenia do uzdatniania wody oraz usługi IoT.

Obiekt: Grupa Kurita dostarcza optymalne systemy uzdatniania wody, umożliwiające produkcję wody o wymaganej jakości.
  • Systemy membranowe
  • Systemy odprowadzania ścieków dla różnych gałęzi przemysłu
  • Systemy rekultywacji wody

Substancje chemiczne: Grupa Kurita dostarcza różne chemikalia do uzdatniania wody, które pomagają zapobiegać wyzwaniom operacyjnym, oszczędzać wodę i zmniejszać zużycie energii.
  • Uzdatnianie wody chłodzącej
  • Uzdatnianie wody kotłowej
  • Obróbka membranowa

IoT & Monitoring: Dzięki usługom IoT i monitoringu możemy zapewnić kontrolę uzdatniania i płynną pracę instalacji dla obiektów i stosowanych produktów uzdatniania wody.

Produkty powiązane

My Kurita Portal (MKP)

My Kurita Portal (MKP) My Kurita Portal to innowacyjna, bezpieczna i prywatna platforma, służąca do ciągłej i bezpośredniej komunikacji z naszymi klientami. W portalu znajduje się 2,5

Learn More "

S.sensingTM MX

S.sensingTM MX S.sensingTM MX - modułowa platforma wieloparametrowa firmy Kurita do monitorowania wody chłodzącej. S.sensingTM MX to nowy, modułowy system analizatorów zaprojektowany specjalnie dla przemysłowych wód chłodzących.

Learn More "

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Twoje oszczędności z Cetamine®

Tutaj można łatwo obliczyć oszczędności, jakie można uzyskać stosując naszą technologię Cetamine w swoim systemie.

Twoje oszczędności z S.sensing® CS

Tutaj można łatwo obliczyć oszczędności, które można uzyskać stosując nasze S.sensing® CS do swojego systemu.

Twoje oszczędności dzięki technologii Kurita Dropwise

Tutaj możesz łatwo obliczyć oszczędności, jakie możesz osiągnąć w skraplaczach, stosując nasz Dropwise. do swojego systemu.

Twoje oszczędności dzięki technologii Kurita Dropwise

Tutaj możesz łatwo obliczyć oszczędności, które możesz osiągnąć w cylindrach suszących, stosując nasz Dropwise. do swojego systemu.