Środki hamujące korozję

Inhibitory korozji.

W procesach petrochemicznych korozja często występuje w różnych formach i powoduje poważne uszkodzenia sprzętu.
Wprowadza się rozróżnienie pomiędzy:

  • Jednolita korozja
  • Korozja szczelinowa
  • Wżery
  • Hydrogen Induced Corrosion (HIC)
  • Stres Corrosion Cracking (SCC)
  • Erozja
  • Korozję amalgamatu (AHXs / ciecz kruchości metalu)

Korozja jest procesem elektrochemicznym, któremu można zapobiec lub znacząco zmniejszyć przez odpowiednie inhibitory korozji. Kurita zapewnia bardzo silne inhibitory dla ochrony przed korozją, które są zgodne ze szczególnymi wymaganiami odpowiednich zakładów produkcyjnych. Stosujemy wyłącznie produkty wolne od sodu, aby uniknąć pękania i korozji naprężeniowej indukowania sodu i tworzenia koksu w piecach. Niebezpieczne amalgamaty korozji w surowym strumieniu gazu są hamowane przez zastosowanie naszego specjalnego środka do uwalniania rtęci.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.