Dilurit® BC S

Dilurit® BC S-System - najnowocześniejszy biocyd in situ.

Biofilm, Legionella, Pseudomonas są źródłem wielu problemów w systemach wodnych i dlatego stanowią główny problem w branży. System, który nie jest właściwie kontrolowany, może prowadzić do wysokich strat ekonomicznych i mieć bezpośredni wpływ na zdrowie ludności.

Kurita ma wieloletnie doświadczenie w kontroli biofilmu i mikroorganizmów w systemach wodnych i papierowych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma Kurita R & D opracowała kompletny asortyment produktów biobójczych o szerokiej skuteczności przeciwdziałającej problemom spowodowanym przez mikroorganizmy.

W celu uzupełnienia naszego szerokiego asortymentu opracowaliśmy system biobójczy in-situ, kontrolowany i dozowany za pomocą dostosowanego do potrzeb klienta urządzenia dozującego Kurita: system Dilurit® BC S-System.

Najnowocześniejszy biocyd in situ firmy Kurita:

Dilurit® BC S-System to szybki i łatwy do wykrycia biocyd utleniający, który rozkłada się w 100% na nieszkodliwe dla środowiska związki nieorganiczne.

Dilurit® BC S-System ma niezwykle wysoką skuteczność w stosunku do:

 • Wszelkiego rodzaju drobnoustrojów tworzących śluz
 • Bakterii redukujących siarczany
 • Legionelli
 • Glonów
 • Drożdży
 • Pleśi
 • Bakterii nitkowatych
 • Pseudomonas

Zaawansowany system Dilurit® BC S-Kurita to łagodny utleniacz o szerokim spektrum skuteczności, o długotrwałej skuteczności i dobrej kompatybilności z innymi chemikaliami procesowymi.

Nasz zespół ekspertów ma udowodnioną wiedzę w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z mikrobiologią. Ponadto dostarczamy najnowocześniejszy sprzęt do wody uzupełniającej i dozowania, a także technologię monitoringu i sterowania on-line. Wszystkie nasze produkty biobójcze są nietoksyczne i są zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie produktów biobójczych.

Optymalna wymagana dawka zapewniona jest przez reakcję na czas z Dilurit® BC S-System. Dzięki temu uzyskuje się oszczędne i wydajne wykorzystanie produktów oraz płynną pracę instalacji kontrolowaną przez ciągły system monitorowania online.

Mówiąc krótko, korzyści z Dilurit® BC S-System to:

 • Doskonała wydajność w szerokim zakresie pH (pH 6-10) - nawet w trudnych warunkach (neg. ORP systemu, wysokie przewodnictwo).
 • Najnowocześniejszy system uzupełniania i dozowania: 100% konwersja składników reaktywnych. Bez AOX (absorbowalne halogeny organiczne) i THM (trihalometan).
 • Bardzo selektywny utleniacz; brak negatywnego wpływu na chemikalia procesowe.
 • Biologia nie przystosowuje się do biocydów.
 • Znaczne obniżone koszty eksploatacji w porównaniu z innymi systemami utleniającymi.
 • Monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym za pomocą pomiarów CI i ORP.

Najnowocześniejszy system dozowania dostępny w 3 różnych wersjach:

Kurita opracowała 3 różne systemy monitorowania, aby zautomatyzować dozowanie i kontrolować aplikację produktu. Każdy z tych systemów jest dostosowany do obsługi różnego rodzaju aplikacji.

 • Ekonomiczny: pompy dozujące sterowane licznikiem wody (stały stosunek)
 • Komfort: za pomocą kontrolera wieży chłodniczej, kontrolowanego pH, (stały przepływ)
 • Total Control: kontroler ‘Own’, natężenie przepływu przez pompę, kontrolowane pH

Po więcej informacji: