Woda pitna

Woda pitna

Kurita oferuje specjalnie opracowane, wysokiej jakości produkty do optymalnego uzdatniania systemów wody pitnej. Pierwszym celem naszej firmy jest pomoc naszym klientom w unikaniu wszelkiego rodzaju problemów, które mogą wystąpić przy przygotowaniu, transporcie lub wykorzystaniu wody pitnej. Nasze technologie mogą być stosowane we wszystkich rodzajach warunków, od miejskich dostawców wody do budynków prywatnych (np. hotele, uniwersytety, szpitale i domy prywatne), jak również do zastosowań na skalę przemysłową.

Jakie produkty oferuje Kurita?

Inhibicja korozji i kamienia.

Dezynfekcja.

Przygotowanie i klarowanie wody.

Dlaczego warto wybrać Kuritę?

  • Zapobieganie osadzaniu się kamienia, aby uniknąć osadów, a następnie zablokowania rur.
  • Inhibicja korozji, aby uniknąć ryzyka uzyskania brązowej wody i zniszczenia rur.
  • Sprawdzony nieszkodliwy charakter wobec konsumentów wody.
  • Możliwość zastosowania kompletnych produktów wielofunkcyjnych: inhibicja korozji - stabilizacja twardości - środek dezynfekujący.
  • Kontrola legionelli.
  • Surowce o najwyższych standardach jakościowych.
  • Spełnia i przekracza wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej wody pitnej, jak również wymagania dotyczące żywności.
  • Dodatkowo przez produkty zatwierdzone przez NSF: Lista produktów Kurita

Twoje oszczędności z Cetamine®

Tutaj można łatwo obliczyć oszczędności, jakie można uzyskać stosując naszą technologię Cetamine w swoim systemie.

Twoje oszczędności z S.sensing® CS

Tutaj można łatwo obliczyć oszczędności, które można uzyskać stosując nasze S.sensing® CS do swojego systemu.

Twoje oszczędności dzięki technologii Kurita Dropwise

Tutaj możesz łatwo obliczyć oszczędności, jakie możesz osiągnąć w skraplaczach, stosując nasz Dropwise. do swojego systemu.

Twoje oszczędności dzięki technologii Kurita Dropwise

Tutaj możesz łatwo obliczyć oszczędności, które możesz osiągnąć w cylindrach suszących, stosując nasz Dropwise. do swojego systemu.