Ferrocid®/Dilurit®

Ferrocid®

Szeroka gama produktów Kurita z grupy biocydów i środków dezynfekujących do ochrony układów wodnych klienta przed zanieczyszczeniami biologicznymi

Ferrocid®: do skutecznej ochrony przed mikroorganizmami (bakteriami, grzybami i glonami) i makro-organizmami (np. małżami) w przemysłowych systemach recyrkulacji wody i urządzeniach do filtracji membranowej. Utleniające i nieutleniające biocydy pełnią użyteczną funkcję jako zabezpieczenie przed tworzeniem się szlamu i wieloma bakteriami. Organizmy te mogą tworzyć środowiska, w których może dojść do poważnej korozji, pojawienia się zanieczyszczeń biologicznych i rozwoju bakterii Legionella.

  • Kompleksowe procedury z użyciem biocydów, biodyspergatorów skutecznie chronią przed rozwojem biofilmu.
  • Specjalna metoda uzdatniania wody pitnej środków biobójczych, którą szczególnie zaleca się w ochronie przed zagrożeniami mikrobiologicznymi i rozwojem bakterii Legionella.

Ciepła woda może stanowić środowisko szczególnie sprzyjające rozwojowi bakterii Legionella. Ze względu na zjawisko parowania wody prysznice mogą stwarzać dla użytkowników ryzyko zakażenia chorobą legionistów. Z tych powodów zaleca się oczyszczanie instalacji wody pitnej.
Uwaga: Biocydy należy stosować w sposób bezpieczny. Za każdym razem przed użyciem preparatu należy zapoznać się z treścią jego etykiety i informacjami na temat produktu.

Uwaga: Biocydy należy stosować w sposób bezpieczny. Za każdym razem przed użyciem preparatu należy zapoznać się z treścią jego etykiety i informacjami na temat produktu.