Ferrocid®/Dilurit®

Biocydy i środki dezynfekujące do ochrony systemów wodnych przed skażeniem biologicznym - Ferrocid®/Dilurit®

Systemy wody przemysłowej często stanowią idealne miejsce do wzrostu i namnażania się mikroorganizmów, ze względu np. na obecność składników odżywczych, korzystne temperatury, wysoki czas przebywania i stosunek powierzchni do objętości systemu. 

W tych warunkach, wysoka proliferacja bakterii może prowadzić do rozwoju biofilmu i kolejnych problemów, takich jak spadek wydajności systemu i uszkodzenie materiału przez korozję (MIC). Ponadto, biofilmy bakteryjne gromadzące się na powierzchni mogą znacząco zmniejszyć wymianę ciepła i zwiększyć opór tarcia w rurach. Biofilmy na ścianach rur mogą również powodować poważne problemy sanitarne w systemach wodnych, ponieważ stanowią one siedlisko dla mikroorganizmów chorobotwórczych (jak np. Legionella pneumophila która rozprzestrzenia się poprzez aerozole i powoduje chorobę legionistów).

W związku z tym, często konieczne jest oczyszczanie za pomocą biocydów, np. w systemach chłodzenia, w fabrykach papieru i celulozy. Programy oczyszczania muszą znacząco zredukować zawartość bakterii (TBC) w wodzie i kontrolować tworzenie się biofilmu. Należy wziąć pod uwagę aspekty minimalizacji negatywnego wpływu na system i przyjazność dla środowiska, takie jak AOX, COD, degradowalność, zawartość azotu i fosforu.

Biocydy utleniające i nieutleniające:

Do uzdatniania systemów wodnych za pomocą biocydów różnego typu dostępny jest szereg produktów i metodologii. Jednym z istotnych rozróżnień jest podział na środki utleniające i nieutleniające.

Uwaga: Aby zwiększyć skuteczność, biocydy mogą być łączone z biodyspergatorami, które są w stanie zaatakować warstwę ochronną biofilmów i rozproszyć martwą biomasę.

Biocydy utleniające: 

  • Ich działanie polega na przenikaniu przez błony komórkowe przy jednoczesnym utlenianiu i tym samym modyfikowaniu metabolizmu komórkowego. Ich działanie jest nieselektywne. Dowiedz się więcej odwiedzając naszą stronę z innowacjami Dilurit® BC S.

Nieutleniające biocydy:

  • Reagują one specyficznie ze składnikami komórki bakteryjnej lub poprzez inaktywację pewnych procesów metabolicznych. Ich działanie jest selektywne i w zasadzie nie zależy od wartości pH.

Dilurit®, Ferrocid®, Turbanion® i Kuriverter®: do skutecznej kontroli mikroorganizmów (bakterii, grzybów i alg) oraz makroorganizmów (np. małży) w przemysłowych systemach wody obiegowej i jednostkach filtracji membranowej.

Uwaga: Używaj biocydów w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie.

Ferrocid® 5280-S - Kompletny produkt do uzdatniania wody pitnej.

Ferrocid® 5280-S to unikalny produkt tego typu, który gwarantuje pełną kontrolę nad wodą pitną i sanitarną za pomocą prostego rozwiązania zarządczego. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest zapobieganie rozmnażaniu się bakterii bez narażania na szwank wody pitnej lub szkód dla roślin. Ferrocid® 5280-S zapobiega powstawaniu zgorzelin i gwarantuje doskonałą ochronę antykorozyjną w porównaniu z innymi popularnymi produktami utleniającymi.

  • Zgodnie z rozporządzeniem B.P.R.
  • choroba legionistów
  • Pomaga zapobiegać uwalnianiu się metali do wody
  • Czystsze i bardziej wydajne systemy
  • Niższe zużycie energii
  • Proste i bezpieczne w użyciu

Ferrocid® 5280-S jest zgodny z zapisami BPR dla PT 4 (sanityzacja zbiorników i obiegów wody pitnej i sanitarnej) oraz dla PT 5 (woda pitna i sanitarna).

Film o produkcie

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Twoje oszczędności z Cetamine®

Tutaj można łatwo obliczyć oszczędności, jakie można uzyskać stosując naszą technologię Cetamine w swoim systemie.

Twoje oszczędności z S.sensing® CS

Tutaj można łatwo obliczyć oszczędności, które można uzyskać stosując nasze S.sensing® CS do swojego systemu.

Twoje oszczędności dzięki technologii Kurita Dropwise

Tutaj możesz łatwo obliczyć oszczędności, jakie możesz osiągnąć w skraplaczach, stosując nasz Dropwise. do swojego systemu.

Twoje oszczędności dzięki technologii Kurita Dropwise

Tutaj możesz łatwo obliczyć oszczędności, które możesz osiągnąć w cylindrach suszących, stosując nasz Dropwise. do swojego systemu.