Ferrodor®

Ferrodor®

Szeroki zakres zastosowań przy czyszczeniu: Produkty Ferrodor® można stosować do czyszczenia całego układu wodnego.

Uzdatnianie wody w basenach wiąże się z dwoma problemami:

  • Zachowanie higienicznych warunków dla osób w basenie
  • Przejrzystość wody


Grupa Ferrodor® obejmuje następujące rodzaje produktów:

  • środki odkażające i glonobójcze na bazie chloru dla zachowania higieny
  • modyfikatory pH (plus i minus)
  • koagulanty-flokulanty
  • antiskalant
  • środki do czyszczenia filtra i basenu
  • ochrona na zimę

Uwaga: Biocydy należy stosować w sposób bezpieczny. Za każdym razem przed użyciem preparatu należy zapoznać się z treścią jego etykiety i informacjami na temat produktu.