Ferrolix®

Ferrolix®

Szeroka gama specjalnych programów preparowania firmy Kurita mających na celu ochronę wszystkich typów kotłów, w tym również pod wysokim ciśnieniem.

Oferta obejmuje wszystkie niezbędne funkcje chemiczne służące zapobieganiu tworzeniu się korozji i osadów w całym układzie:

  • Inhibitory kamienia i środki dyspergujące
  • Inhibitory korozji z odtleniaczami
  • Ochrona linii kondensatu i pary wodnej
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk
  • Produkty nielotne zgodne z wymaganiami FDA
  • Produkty niezawierające cynku i molibdenianu

Produkty te są dostępne w postaci pojedynczych związków lub jako produkty łączone.