Środki hamujące powstawanie zanieczyszczeń

Inhibitory zanieczyszczeń.

Depozyty (zanieczyszczone) pojawiają się w wielu miejscach w przemyśle petrochemicznym. Wynikają one z niepożądanych procesów utleniania, polimeryzacji, sedymentacji i kondensacji i często występują ze sprężenia gazu surowego, frakcjonowania ropy naftowej i jednostek separacji gazu.

Dostosowujemy koncepcje obróbki indywidualnie dla danego systemu i łączymy produkty zgodnie ze swoimi zadaniami i wymaganiami:

  • Radykalne wyławianie
  • Dyspergery
  • Odtlenianie
  • Stabilizatory
  • Przeciwutleniacze
  • Dezaktywatory metali

Zanieczyszczenia w sprężania gazu surowego (produkcja etylenu) zmniejsza wydajność sprężarki, co może prowadzić do drgań i przymusowego przestoju maszyny. W oparciu o wieloletnie doświadczenia Kurita opracował koncepcję leczenia specjalnie dla surowych sprężarek gazu, która został pomyślnie zaadaptowana na rynku. Zastosowane inhibitory są stabilne i nie powodują powstawania niebezpiecznych nitrowanych dien w zimnej części jednostki etylenu.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.