GECEDRAL®

Przyspieszacz – GECEDRAL®

Nasze przyspieszacze wiązania GECEDRAL® okazały się być idealnym rozwiązaniem dla wszelkich potrzeb związanych z  betonem natryskowym, a dla innych systemów cementowych stanowią idealny środek przyspieszający wiązanie materiału. Możemy zaoferować różne produkty dopasowane do różnych potrzeb:

  • Niezasadowe przyspieszacze wiązań
  • Zasadowe przyspieszacze wiązań
  • Nasze rozwiązanie do spoinowania zaprawą szczeliny pierścieniowej
  • Różne produkty dla cementu, zaprawy, gipsu i betonu
  • Produkty stosowane jako środki tiksotropowe