Nieorganiczne flokulanty i utrwalacze - Gilufloc®

Chlorki poliglinu są z powodzeniem stosowane odkąd neutralne papiernictwo stało się standardem w branży. Klienci wykorzystujący nasze dodatki Gilufloc® mogą osiągnąć następujące korzyści:

  • Usprawnione zaklejanie części hydraulicznej poprzez wiązanie żywicy, AKD lub ASA
  • Skuteczne utrwalenie anionowych odpadów
  • Osadzanie i flokulacja koloidalnych substancji w cyklach hydrologicznych o dużym obciążeniu
  • Zwiększona wydajność organicznych polimerów do drenażu i odwadniania mułu
  • W połączeniu z naszymi kationowymi markami Perglutin® zapewniają nieporównywalny stosunek kosztów do korzyści dla wymiarowania taśm

Nasza oferta Gilufloc® obejmuje szeroki zakres cech PAC o różnych poziomach zasadowych i zawartości Al2O3.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.