Gilufloc®

Nieorganiczne flokulanty I utrwalacze – GILUFLOC®

Zastosowanie chlorku glinu w produkcji papieru stało się standardem w branży.

Klienci, którzy wykorzystują dodatki GILUFLOC® osiągają następujące korzyści:

  • Zwiększona wydajność zaklejania na mokro poprzez utrwalenie środków klejących Rosin, AKD lub ASA  Efektywna Fixation anionowego kosza
  • Strącanie i Flokulacja substancji koloidalnych w wysoko obciążonych cyklach wodnych
  • Szybsza realizacja polimerów organicznych do odwadniania i odwadniania osadów
  • W połączeniu z naszymi produktami kationowymi PERGLUTIN®, stanowią one atrakcyjny stosunek kosztów do korzyści dla wymiarowania klas liniowych

Nasz portfel dodatków GILUFLOC® obejmuje szeroką gamę cech jakości PAC oferujących różne poziomy zasadowości i zawartości Al2O3.
Sprawdź naszą ofertę Aluminium by odkryć kompleksowe rozwiązania ze związkami aluminium.