GILUFLOC®

Nieorganiczne Flokulanty I Utrwalacze – GILUFLOC®

Zastosowanie chlorku glinu (PAC) do produkcji neutralnego papieru stało się standardem w branży. Klienci korzystający z naszych dodatków GILUFLOC® są w stanie zrealizować następujące korzyści:

  • Zwiększona wydajność zaklejania na mokro poprzez utrwalenie środkami klejącymi, takimi jak Rosin, AKD lub ASA 
  • Efektywne utrwalenie anionów
  • Strącanie i Flokulacja substancji koloidalnych w wysoko obciążonych cyklach wodnych
  • Szybsza realizacja polimerów organicznych do odwadniania i odwadniania osadów

Nasz portfel GILUFLOC® obejmuje szeroką gamę cech PAC oferujących różne poziomy zasadowości i zawartości aluminium.