GILUNAL®

Środki substytucyjne boru I systemy zawierające dekstryny - Gilunal®

Gilunal® A aktywna, łatwo rozpuszczalna, skoncentrowana sól glinu do stosowania jako dodatek w klejowych systemach skrobiowych i systemach zawierających dekstryny. Nasz bezpieczny produkt o lepszej wydajności niż Borax.

Charakterystyka Gilunal®:

• Kontrola stabilności lepkości, adhezji, wiązania, tworzenia się powłoki podczas produkcji
• Substancja niekorozyjna, nie jest substancją niebezpieczną
• Zgodne z zaleceniem 36. z BfR - dopuszczony do pakowania żywności
• Zgodne z REACH art. 33, pas. 3 (bez boru) oraz Nordic Swan