Nasze bogate dziedzictwo

Kamienie milowe w naszej historii.

1949 Założenie Kurita Water Industries Ltd w Japonii; Sprzedaż środków chemicznych do uzdatniania wody kotłowej

1951 Wejście w urządzenia do uzdatniania wody i utworzenie pierwszego centrum R & D (badawczo-rozwojowego)

1953 Uruchomienie działalności czyszczenia chemicznego

1958 Rozbudowa usług serwisowych

1961 Notowanie giełdowe w drugiej sekcji  Tokyo Stock Exchange and the Osaka Securities Exchange

1962 Notowanie giełdowe w pierwszej sekcji  Tokyo Stock Exchange and the Osaka Securities Exchange i utworzenie drugiego centrum R & D (badawczo-rozwojowego)

1965 Nowa linia produktów chemicznych do wody procesowej

1973 Opracowanie technologii produkcji ultraczystej wody dla przemysłu elektronicznego

1985 Utworzenie trzeciego centrum R & D (badawczo-rozwojowego)

1986 Wdrożenie działalności narzędzi czyszczących w przemyśle półprzewodnikowym

1989 Założenie Kurita Europe GmbH w Niemczech

1991 Rozpoczęcie działalności w dziedzinie rekultywacji gleb

1997 Utworzenie Kurita Water and Environment Foundation. Fundacja promuje wybrane badania naukowe i projekty badawcze dotyczące wody i środowiska.

2001 Powstanie Land Solution Inc., firma konsultingowa działająca w dziedzinie rekultywacji gleby

2002 Wprowadzenie wody ultra czystej jako modelu operacyjnego

2003 Kurita figuruje w Natur-Aktien-Index NAI (Nature-Stock-Index)

2005 Utworzenie czwartego centrum R & D (badawczo-rozwojowego)

2015 Przejęcie działów wody, papieru i związków aluminium (dawniej BK Giulini) od Israel Chemicals Ltd. oraz założenie Kurita Europe GmbH APW

2016 Fuzja Kurita Europe GmbH, z siedzibą w Viersen z Kurita Europe APW GmbH, z siedzibą w Ludwigshafen, aby wzmocnić siły i stać się jedną firmą Kurita Europe

Z Japonii na świat.

Początki sukcesu firmy Kurita sięgają połowy ubiegłego wieku. Haruo Kurita założył Kurita Water Industries Ltd. w Japonii w 1949 roku.
Początkowo firma dostarczała Marynarce Wojennej produkty chemiczne do preparowania i optymalizacji parametrów wody kotłowej. Wkrótce potem firma Kurita poszerzyła zakres swojej oferty o systemy uzdatniania wody.

Następny etap rozwoju przypadł na lata sześćdziesiąte, kiedy to do oferty wprowadzono rozwiązania chemiczne służące optymalizacji procesów technologicznych w produkcji papieru, przemyśle petrochemicznym i produkcji stali.
Rosnący poziom fachowej wiedzy w dziedzinie procesów technologicznych i uzdatniania wody, pozycja lidera na rynku azjatyckim, jak również ciągłe badania i rozwój pozwoliły firmie Kurita Water Industries umocnić swoją globalną pozycję rynkową.