HYDRO BIO®

Zestaw testowy HydroBio®

Do oznaczania ilości biofilmu

HydroBio® jest zestawem testowym stwarzającym możliwość lepszego zabezpieczenia przed rozwojem mikroorganizmów w układach wodnych np. w układach chłodzenia wodnego, wody technologicznej (branża żywności i napojów, przemysł papierniczy) oraz w procesach filtracji membranowej.

Biofilmy wytwarzane są przez mikroorganizmy. Biofilm składa się z mieszaniny polisacharydów oraz żywych lub martwych mikroorganizmów. W biofilmach dochodzi też często do osadzania się bakterii Legionella. Ze względu na obecność biofilmu może dojść do obniżenia wymiany ciepła i pojawienia się korozji na skutek oddziaływania mikrobiologicznego. Zestaw testowy HydroBio® pozwala na określenie poziomów biofilmów w układach wodnych. W ten sposób umożliwia dostosowanie procesu uzdatniania z użyciem biocydów oraz zapewnia lepszą ochronę przed ryzykiem mikrobiologicznym..

HydroBio® Advance – metody oznaczania i monitorowania biofilmu we wszystkich systemach wodnych online. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji