HydroBio® Advance

HydroBio® Advance - metoda online do określania i monitorowania biofilmu we wszystkich systemach wodnych.

Kontrola biofilmu i szlamu mikrobiologicznego jest niezbędna w systemach wodnych w celu ograniczenia rozwoju bakterii, takich jak Legionella. Monitorowanie grubości biofilmu ma kluczowe znaczenie w kontroli wzrostu mikrobiologicznego.
Kurita wprowadza na rynek nową i innowacyjną metodę online do określania i monitorowania biofilmu: HydroBio® Advance jest zaprojektowany do automatycznego monitorowania grubości i rozwoju biofilmu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ta innowacyjna metoda łączy bardzo czuły pomiar przenikania ciepła z grubością biofilmu.

Z HydroBio® Advance dostosujesz w czasie rzeczywistym swój program uzdatniania: właściwy biocyd, właściwe dawkowanie we właściwym czasie. Szybciej reaguj na zmiany i zwiększaj niezawodność systemów wodnych dzięki informacjom w czasie rzeczywistym dzięki Kurita HydroBio® Advance.

Biofilmy mają w wodzie, a szczególnie w systemach chłodzenia idealne warunki do wzrostu: odpowiednia temperatura, duża ilość składników odżywczych i dużo światła słonecznego. Każdego roku biofilm kosztuje miliardy w branży:

  • Biofilm zmniejsza przenikanie ciepła i zwiększa zapotrzebowanie na energię
  • Biofilm zapewnia środowisko dla bakterii beztlenowych, które powodują korozję układu
  • Biofilm jest źródłem niebezpiecznych bakterii, takich jak Legionella

Dlatego kontrola biofilmu jest niezbędna w systemach wodnych w celu ograniczenia rozwoju bakterii, takich jak Legionella. Monitorowanie grubości biofilmu ma kluczowe znaczenie w kontroli wzrostu mikrobiologicznego.

HydroBio® Advance pozwala zaoszczędzić do 50% ogólnych kosztów operacyjnych:

  • Zmniejszenie zużycia biocydów i wpływu na środowisko
  • Zmniejszenie kosztów konserwacji i przestojów systemu
  • Poprawa wydajności systemu
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Więcej informacji dotyczących wyposażenia: sprzęt i inżynieria.

Czy potrzebują Państwo wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Państwu osobiście i indywidualnie.