HydroBio® Advance

HydroBio® Advance.

Nowy sposób określania i monitorowania poziomu biofilmu w trybie online we wszystkich układach wodnych

Kontrola poziomu biofilmu odgrywa istotne znaczenie w układach wodnych jako środek służący ograniczeniu rozwoju bakterii, takich jak Legionella. Monitorowanie grubości biofilmu ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu rozwoju drobnoustrojów.

Kurita wprowadza na rynek nowy, innowacyjny sposób oznaczania i monitorowania biofilmu w trybie online: HydroBio® Advance przeznaczony jest do automatycznego monitorowania grubości i rozwoju biofilmu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ta innowacyjna metoda łączy w sobie bardzo czułe pomiary wymiany ciepła wraz z grubością biofilmu.

HydroBio® Advance pozwala użytkownikom na regulację w czasie rzeczywistym programu uzdatniania: właściwy biocyd, właściwa dawka w odpowiednim czasie. Użytkownicy systemu mogą szybciej reagować na zmiany i uzyskać poprawę niezawodności układów wodnych dzięki informacjom udostępnianym w czasie rzeczywistym przy użyciu Kurita HydroBio® Advance.

Biofilmy mają w wodzie, a zwłaszcza w układach chłodzenia, idealne warunki do rozwoju: właściwą temperaturę, dużą ilość składników odżywczych i dużo światła słonecznego. Co roku problemy związane z biofilmem kosztują przemysł miliardy:

  • Biofilm ogranicza wymianę ciepła i zwiększa zapotrzebowanie na energię
  • Biofilm stanowi środowisko dla bakterii beztlenowych, które powodują korozję układu
  • Biofilm jest źródłem niebezpiecznych bakterii takich jak Legionella

Dlatego też zwalczanie biofilmu ma istotne znaczenie w układach wodnych jako środek ograniczenia rozwoju bakterii, takich jak Legionella. Monitorowanie grubości biofilmu ma kluczowe znaczenie w zwalczeniu rozwoju mikroorganizmów.

HydroBio® Advance pozwala zaoszczędzić do 50% na całkowitych kosztach operacyjnych:

  • Ograniczenie zużycia biocydów i wpływu na środowisko naturalne
  • Zmniejszenie kosztów konserwacji i przestojów układu 
  • Poprawa wydajności układu
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników


Więcej informacji dotyczących sprzętu:


Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.