Metoda integracji

Metoda Zintegrowana

Opatentowana przez firmę Kurita pomocnicza metoda uzdatniania w instalacjach wody pitnej w wodociągach i komunalnych zakładach produkcji wody.

 • Stosowanymi składnikami są roztwory fosforanów i krzemianów
 • Roztwory fosforanów i krzemianów są rozdzielone. Zmieszanie obu składników następuje z uwzględnieniem jakości wody
 • Dostarczane, a także oddzielnie przechowywane wewnątrz instalacji wodociągowej
 • Oba składniki są dodawane do wody oddzielnie

Technika instalacji:

Nasza firma zajmuje się stroną techniczną. Dostosowujemy proces do indywidualnych potrzeb i wykonujemy niezbędne urządzenia techniczne instalacji.

Główne składniki to:

 • Oddzielne zbiorniki na fosforany i krzemiany
 • Oddzielne układy dozowania fosforanu i krzemianu
 • Wspólny sygnał proporcjonalny do przepływu do pomp dozujących
 • Oddzielny dodatkowy element na linii wodociągowej

Zalety Integration Method - Nie jest już konieczna w trakcie procesu produkcyjnego jedna część mieszająca:

 • Wysokie stężenie roztworów
 • Mniejsza ilość magazynowa
 • Mniejsze ładunki w przewozie
 • Bez zblokowanego połączenia fosforanu i krzemianu
 • Indywidualnie dobierany skład fosforanu i krzemianu