Metoda Integracji.

Opatentowana przez Kurita metoda oczyszczania instalacji wody pitnej w sieciach wodociągowych oraz wody komunalnej w zakładach produkcyjnych.

 • Opiera się ona na wykorzystaniu roztworów fosforanów i krzemianów.
 • Roztwory fosforanów i krzemianów są oddzielane, a wymagane mieszanki są dostosowywane do jakości wody
 • Są one oddzielnie dostarczane i przechowywane w sieci wodociągowej
 • Oba składniki są dodawane osobno do wody

Technologia zakładu:

Wykonujemy prace inżynierskie; dostosowujemy metody uzdatniania i instalujemy niezbędne technologie zakładowe.

Główne podzespoły to:

 • Oddzielne zbiorniki dla fosforanów i krzemianów
 • Oddzielne układy dawkowania dla fosforanów i krzemianów
 • Typowy sygnał proporcjonalnego przepływu do pomp dozujących
 • Osobny dodatek do przewodu dostarczającego wodę

Zalety Metody Integracji

Jednoetapowe mieszanie w procesie produkcji nie jest już potrzebne:

 • Wysokie stężenia roztworów
 • Mniejsza ilość magazynowa
 • Mniejsze ilości transportowe
 • Możliwość dostosowywania mieszaniny fosforanów i krzemianów
 • Indywidualnie regulowany skład fosforanów i krzemianów

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.