Szeroka gama inhibitorów korozji, stabilizatorów twardości wody i płynów niezamarzających do systemów zamkniętych - Korrodex®

Produkty Korrodex® są zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne rozwiązania w celu zapewnienia ochrony przed korozją i kamieniem w systemach zamkniętych. Nasze produkty z linii Korrodex® oferują innowacyjne technologie, które pozwalają zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć niezawodność i żywotność. Ponadto asortyment Korrodex® oferuje rozwiązania polegające na uzdatnianiu instalacji grzewczych, zamkniętych układów chłodzenia i układów wody chłodzonej.

Inhibitory korozji:

Układy zamknięte mogą być prostymi obwodami, ale też złożonymi instalacjami zawierającymi wiele materiałów instalacyjnych. Kurita posiada odpowiednie rozwiązania dla układów zawierających stal węglową, stal nierdzewną, żółte metale i aluminium.

Stabilizatory twardości:

W zależności od zakresu temperatury operacyjnej zamkniętego układu, jakością wody może być demineralizowana woda o niskiej przewodności, zmiękczona woda lub woda z kranu o wysokiej przewodności. Produkty Korrodex® oparte na dyspergatorach są dostępne dla określonego zakresu jakości wody. Zastosowane środki dyspergujące cechuje wysoka stabilność termiczna nawet na gorących powierzchniach wymienników ciepła dostarczając niezbędnych właściwości stabilizacji twardości w szerokim zakresie temperatur.

Dodatki zapobiegające zamarzaniu:

Układy przemysłowe zimnej wody lub wody chłodzonej są eksploatowane przy niskich zakresach temperatur często poniżej 0°C. W tych warunkach, zastosowanie środków zapobiegających zamarzaniu jest absolutną koniecznością. Środki Korrodex® przeciw zamarzaniu zawierają inhibitory korozji o dużej stabilności w celu kompleksowego uzdatniania układu.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.