Kuriflock/Gilufloc®

Kuriflock/Gilufloc®

Szeroka gama produktów flokulacyjnych firmy Kurita do klarowania wody uzupełniającej i/lub oczyszczania ścieków

Uzdatnienie wody surowej i umożliwienie jej bezpiecznego użycia pozwala zredukować koszty wody.

Kuriflock/Gilufloc® - koagulanty nieorganiczne:

 • Dostępne w różnych stężeniach i poziomach zasadowości
 • Sole aluminium z własnej produkcji

Kuriflock/Gilufloc® - koagulanty mieszane i organiczne:

 • Synergiczne preparaty zapewniające lepsze klarowanie, ograniczenie zużycia środków chemicznych i wytwarzania się osadów
 • Poprawia wyklarowanie w obecności olejów, środków kompleksujących i środków powierzchniowo czynnych.
 • Ścieki z przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego, stalowni i ogólnie branży przemysłowej

Kuriflock/Gilufloc® - koagulanty organiczne i środki do rozdzielania emulsji:

 • Zmniejszenie wytwarzania się osadów i ogólnych kosztów oczyszczania.
 • Skuteczny środek w szerokim zakresie pH, skuteczne działanie bez regulacji pH i ogrzewania z możliwością uzyskania lepszej waloryzacji zużytego oleju i emulsji.

 

Kuriflock/Gilufloc® - specjalne środki adsorbujące:

 • Do ograniczenia poziomu węglowodorów, biochemicznego zapotrzebowania tlenu i chemicznego zapotrzebowanie tlenu dla substancji rozpuszczalnych oraz do usuwania barwników i metali ciężkich

Kuriflock/Gilufloc® - szeroki zakres flokulantów:

 • Klasyczne polimery proszkowe i emulsyjne, asortyment innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska flokulantów na bazie wody;
 • Nowa generacja produktów niezawierających poliakryloamidów

Kuriflock/Gilufloc® - odwadnianie osadów:

 • Proszkowe, emulsyjne i usieciowane produkty zgodne z głównymi systemami odwadniania osadów stosowane w celu poprawy parametru suchości i zmniejszenia objętości osadów.

Kuriflock/Gilufloc® - specjalne produkty do metali ciężkich i usuwania anionów:

 • takich jak Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, fluorków, fosforanów, siarczanów