Środek regulujący biofilm dla systemów membranowych.

KURIVERTER RC®

Zanieczyszczenia biologiczne to jedno z najważniejszych zagadnień Odwróconej Osmozy (RO) systemy są blokowane, zwłaszcza w układach z wysokim obciążeniem organicznym, odzysku ścieków, zakładów odsalania wody morskiej czy przemyśle spożywczym.

Kurita opracowała Kuriverter® IK-110, środek do zwalczania biofilmu, który chroni instalację przed wpływami biologicznymi w systemie obróbki wstępnej i membranach. Kuriverter® IK-110, doskonały środek kontroli biofilmu, dodaje się do surowca w zbiorniku wody, w celu zabezpieczenia całego systemu RO przed zanieczyszczeniem za pomocą tylko jednego produktu. Koncepcja uzdatniania wody staje się prosta i ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów procesu czyszczenia, energii oraz zużycia chemikaliów, co prowadzi do zmniejszenia całkowitego kosztu eksploatacji.

Po stosowaniu Kuriverter® IK-110 maleje różnica ciśnień, utrata strumienia zmniejsza się, a odrzucenie soli poprawia.

Doskonałe wyniki uzyskane zostały przez zastosowanie w instalacjach membranowych (RO), które potwierdzają znaczący spadek zanieczyszczeń na membranach RO poprzez zastosowanie nowego środka do zwalczania biofilmu.

Korzyści obejmują:

  • Unikalną i opatentowaną technologię
  • ujęcie w NSF
  • Zmniejszenie różnicy ciśnień na membranie
  • Redukuje zapotrzebowania na energię
  • przywracanie i utrzymanie przepływu permeatu
  • Zmniejszenie częstotliwości czyszczenia CIP
  • Zmniejszenie całkowitego kosztu eksploatacji

Nową obróbkę można uznać za skuteczny sposób tłumienia adhezji mikrobów do powierzchni membrany RO oraz oderwania jakichkolwiek adhezji bakterii i produktów ich metabolizmu. Nawet w przypadku zanieczyszczonej wody zasilającej oraz niewystarczających systemów obróbki wstępnej, nowy produkt rozwiązuje problemy kontroli bez dodatkowych kosztów inwestycji kapitałowych.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.