Kuriverter® IK

Środek do kontroli biofilmu w systemach membranowych.

Biofouling jest jednym z najbardziej krytycznych problemów, z jakimi borykają się systemy odwróconej osmozy (RO), zwłaszcza w systemach o dużym obciążeniu organicznym, takich jak oczyszczalnie ścieków, zakłady odsalania wody morskiej czy przemysł spożywczy.

Nie zaleca się ciągłego stosowania środków utleniających i należy je ograniczyć do wstępnego oczyszczania wody i zbiorników retencyjnych, unikając przedostawania się środków chemicznych do obszaru przetwarzania. Czas kontaktu tych środków chemicznych z wodą może nie być wystarczający do całkowitego wyeliminowania ładunku organicznego.

Kurita opracował Kuriverter® IK-110, środek do zwalczania biofilmów, który chroni zakład przed biologicznym i biofilmowym wpływem na system oczyszczania wstępnego i same membrany.

Kuriverter® IK-110, doskonały środek do zwalczania biofilmu, jest dodawany do zbiornika wody surowej w celu ochrony całego systemu RO przed tworzeniem się biofilmu za pomocą tylko jednego produktu. Kuriverter® IK-110 jest kompatybilny z membranami i posiada listy zgodności od najbardziej znanych na świecie firm produkujących membrany.

Koncepcja uzdatniania wody staje się prosta i ma bezpośredni wpływ na redukcję procesu czyszczenia i związanych z nim kosztów siły roboczej, środków chemicznych i czasu gotowości, co prowadzi do obniżenia całkowitego kosztu eksploatacji.
Podczas stosowania Kurivertera® IK-110 spada ciśnienie różnicowe, zmniejsza się strata strumienia i poprawia się odrzucanie soli.
Doskonałe wyniki są potwierdzone przez autopsje membran RO potwierdzające znaczne zmniejszenie biofoulingu na membranie odwróconej osmozy dzięki zastosowaniu nowego środka do zwalczania biofilmu.

Korzyści obejmują :

  • Unikalna i opatentowana technologia
  • Wymienione w NSF
  • Zmniejsza różnicę ciśnień na membranie
  • Zmniejsza zapotrzebowanie na energię do pompowania
  • Przywraca i utrzymuje przepływ permeatu
  • Zmniejsza częstotliwość czyszczenia CIP
  • Zmniejsza całkowity koszt eksploatacji

Nowy środek może być uważany za skuteczną metodę tłumienia przylegania mikrobów do powierzchni membran RO i odrywania wszelkich przylegających mikrobów i ich produktów metabolicznych. Nawet w przypadku zanieczyszczonej wody zasilającej i niewystarczających systemów obróbki wstępnej, zdolność rozwiązywania problemów przez nowy środek do zwalczania szlamu pojawia się bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Kuriverter® IK-110 został opracowany w centrum badawczym Kurita, aby utrzymać systemy odwróconej osmozy wolne od biofoulingu i wydłużyć okresy pomiędzy czyszczeniami CIP.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi studiami przypadków dotyczącymi udanych zastosowań Kurivertera® IK-110 w różnych branżach i dowiedz się więcej o rozwiązaniach Kurita RO. 

Film o produkcie

Studia przypadków

Kuriverter™ RC - imponujący odzysk soli.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji