Lastabil®/Bekaflex®

Efektywność kosztowa I stabilność w procesie bielenia – LASTABIL® & BEKAFLEX®

Nadtlenek wodoru jest najbardziej odpowiednim środkiem do wybielania oksydacyjnego i recyklingu włókna. Nadtlenek wodoru  łatwo ulega rozkładowi w obecności metali ciężkich i / lub katalazy. Enzym degradujący nadtlenek, który jest obecny w wielu grupach bakterii, prowadzi do ogromnych strat nadtlenku oraz wyraźnie zwiększonych kosztów produkcji i problemów z  jakością.

Środki chelatujące, takie jak DTPA są powszechnie stosowane do kontrolowania zawartości metali ciężkich podczas bielenia miazgi. Ze względu na słabą biodegradacji DTPA, substytucja jest bardzo ceniona.

Nasze wolne od DTPa środki LASTABIL® stabilizują wybielanie nawet w warunkach alkalicznych. Uzyskane korzyści to optymalne koszty w równowadze z doskonałą biodegradacją.

Programy uzdatniania katalazy  BEKAFLEX® mają udowodnioną skuteczność w hamowaniu degradacji mikrobiologicznej indukowanej nadtlenkiem wodoru.