Oszczędność i stabilizacja procesu w rozjaśnianiu włókien - Lastabil® i Bekaflex®

Nadtlenek wodoru to najbardziej odpowiedni środek do rozjaśniania włókien pierwotnych i odzyskanych. Ponieważ nadtlenek wodoru łatwo ulega rozkładowi w obecności metali ciężkich i/lub katalazy, enzym rozkładający nadtlenek, który znajduje się w wielu bakteriach może powodować ogromne straty nadtlenku znacznie zwiększając koszty i problemy związane z jakością, jeśli te niepożądane reakcje podczas rozjaśniania nie będą kontrolowane.

Środki chelatujące takie jak DTPA są powszechnie wykorzystywane do kontroli zawartości metali ciężkich w miąższu podczas wybielania. Z powodu kiepskiej biodegradacji DTPA, jej substytucja jest wysoko ceniona.

Nasze stabilizatory procesu rozjaśniania wolne od DTPA- Lastabil® działają nawet w środowisku zasadowym. Odnotowane korzyści to dobra wydajność za niewielką cenę w równowadze ze świetnymi właściwościami biodegradacyjnymi.

Metoda uzdatniania katalazy Bekaflex® o udowodnionej skuteczności hamuje degradację indukowanego mikrobiologicznie nadtlenku wodoru.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.