LUFLOC®

Silnie stężone Flokulanty nieorganiczne – LUFLOC®

LUFLOC® służy do:

  • uzdatniania wody pitnej: usuwa zawiesiny organiczne i nieorganiczne. Zmniejsza ilość rozcieńczonych substancji, jak również metali.
  • komunalnego i przemysłowego uzdatnianie wody
  • Flokulanty do zawiesiny pozostałej po uzdatnianiu biologicznym wody. Zmniejsza zawartość rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych, sprzyja wytrącaniu się fosforanów, które można usunąć przez oddzielenie substancji stałej.
  • Woda basenowa: do koagulacji zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz usuwania fosforanów.

Zalety LUFLOC®:

  • Jakość produktów odpowiada wymaganiom normy DIN EN 878
  • Zmniejszenie zawartości fosforanów, ChZT, BZT i metali ciężkich
  • Może być stosowany do regulacji wartości pH wód przemysłowych i odpadów.