LUPREAL®

Neutralizatory alkaliczne – LUPRERAL®

LUPREAL® służy do:

  • Uzdatniania ścieków przemysłowych, które zawierają olej, tłuszcz, wosk, metale ciężkie lub zanieczyszczenia koloidalne powodujące zmętnienie.
  • Oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalniach ścieków
  • wytrącanie fosforanów ze ścieków.

Lupreal® reaguje silnie alkalicznie i zwiększa pH bez wprowadzania dodatkowych anionów (w porównaniu z zastosowaniem kwaśnych koagulantów przykład FeCl3, Al2(SO4)3.