MICROSORBAN®

Wysoko reaktywne I stężone flokulanty adsorbujące – MICROSORBAN®

MICROSORBAN® jest optymalną kombinacją podstawowych chlorku poliglinu i polielektrolitów. Jest to idealne rozwiązanie:

  • Do oczyszczania wody i ścieków
  • Dla eliminowania substancji zakłócających, stałych składników emulsji i substancji rozpuszczonych
  • Utrwalanie anionowe w produkcji papieru