Przemysł papierniczy i produkcji kartonu

Najnowocześniejsze rozwiązania dla procesów produkcji papieru.

Przemysł papierniczy i płytowy znajdują się w fazie zmiany geograficznej i strukturalnej. Branże muszą zmierzyć się z coraz większymi wymaganiami prawnymi, gospodarczymi i ekologicznymi, które wymagają wysokiego poziomu innowacji.

Kurita jest jednym z liderów w branży dodatków do produkcji papieru. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i dużemu zaangażowaniu w prace badawczo-rozwojowe dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb Państwa działalności. Mamy udowodnione doświadczenie w dostarczaniu i stosowaniu benchmarkingu produktów i technologii, które wspierają przemysł papierniczy w opracowywaniu innowacyjnych produktów, optymalizowaniu procesów i zmniejszaniu kosztów, energii, wody i odpadów.