Przemysł papierniczy i produkcji kartonu

Papier.

Przemysł papierniczy i wyżywienie jest w okresie zmian geograficznych i strukturalnych. Przemysł jest obarczony rosnącymi wymaganiami prawnymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, które wymagają wysokiego poziomu innowacyjności.

Jako wiodący globalny dostawca unikalnych rozwiązań dla przemysłu, które wykorzystują wodę i energię Kurita ma silne powiązanie do produkcji papieru. Mamy sprawdzoną wiedzę w zakresie dostaw, stosowania produktów i technologii, które wspierają przemysł papierniczy w rozwijaniu innowacyjnych produktów, optymalizacji procesów i redukcji kosztów, energii, wody i odpadów przemysłowych.