Petrochemiczne

Przemysł petrochemiczny.

Petrochemiczne zakłady produkcyjne cierpią z powodu powtarzających się zakłóceń operacyjnych, spowodowanych przez niepożądane zanieczyszczenia, korozje i obecność piany. Konsekwencjami są wysokie koszty operacyjne i obawy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Nasze dedykowane programy zabezpieczają bezawaryjne działanie instalacji i przyczyniają się do znacznej redukcji całkowitych kosztów operacyjnych.

Oprócz ciągłego dalszego rozwoju konwencjonalnych inhibitorów korozji, depozytowych i polimeryzacji, Kurita koncentruje się głównie na rozwoju innowacyjnych rozwiązań, takich jak:

  • Zbieracze do usuwania rtęci
  • Innowacyjne deemulgatory do systemów wodnych Proces
  • Skuteczniejsze odpieniacze 
  • Bezpieczne i wydajne dodatki odgazowujące i czyszczące

Bazując na naszym doświadczeniu i przy pomocy naszych ekspertów, możemy dostarczać rozwiązania na miarę indywidualnych potrzeb. Chętnie udzielimy porad indywidualnych.