Podstawa wszystkich naszych działań

Filozofia firmy.

“Badanie właściwości wody, możliwości ich wykorzystania w celu stworzenia środowiska, w którym natura i człowiek współistnieją w harmonii.”

Będziemy realizować naszą filozofię firmy i przyczynić się do rozwoju:

  • poprzez dążenie do zwiększenia funkcjonalności i wartości wody
  • poprzez spełnienie globalnych wyzwań, takich jak ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów
  • poprzez szeroki wkład w społeczeństwo

Wizja firmy.

"Stanie się firmą, które oferuje zaawansowane rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodnej i zarządzania środowiskiem."

Będziemy nadal rozwijać naszą "gospodarkę wodną" stworzoną na bazie najnowocześniejszych produktów, technologii i usług, osiągając tym samym zaawansowane formy zarządzania zapewniające dostępność odpowiedniej jakości wody zawsze i wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

Będziemy nadal rozwijać swoją działalność usługową w dziedzinie wody służąc klientom pomocą w obliczu stojących przed nimi wyzwań, takich jak zwiększone bezpieczeństwo, większa wydajność i ograniczenie oddziaływania na środowisko, troszcząc się w ten sposób o stałe zaufanie klientów oraz realizując własne cele rozwojowe.