Chemikalia procesowe

Process chemicals.

Możemy tworzyć zindywidualizowane reaktywne rodzaje aluminium: Glinian Sodu (stałe i ciekłe) i Siarczan Glinu (stałe i ciekłe) do wytwarzania katalizatora na bazie zeolitu. Gecedral® N w produkcji materiałów ściernych. Dla białego garbowania skóry, można znaleźć Potassium Alum w naszym asortymencie. Siarczan glinu, Glinianu sodu i DH SOL służą do zwiększenia lepkości i zapobieganiu sedymentacji zawiesiny ceramicznej i emalii. Siarczan glinu jest stosowany jako środek do adsorpcji wody z pojedynczych mas poliuretanowych składnika.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Technologie.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.