Jakość poparta certyfikatem

Jakość, bezpieczeństwo i środowisko.

Zadowoleni klienci, zaangażowani pracownicy, szacunek dla społeczeństwa i natury to podstawowe wartości naszej firmy. Dlatego Kurita stworzyła wewnętrzny system jakości, ochrony środowiska, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na bardzo wczesnym etapie. Sumienne i odpowiedzialne działanie każdego pracownika Kurita dyktowane jest tymi wartościami.

Oczywiście kierujemy się uznanym międzynarodowo przepisom i normom oraz podlegamy regularnym kontrolom.

ISO 9001. Jakość to nie przypadek.

Przeciwnie, jest to wynik procesu ciągłego doskonalenia. Kontrola i optymalizacja naszych procesów, produktów i usług to stałe elementy naszych standardów zarządzania jakością certyfikowanych zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

ISO 14001. Środowisko dotyczy nas wszystkich.

Nie tylko każdy indywidualnie, ale przede wszystkim, przedsiębiorstwa handlowe są odpowiedzialne za środowisko naturalne. Kurita spełnia ten obowiązek bardzo poważnie, wewnętrznie i zewnętrznie. Oznacza to, że nie tylko odpowiedzialnie dbamy o środowiskowo w ramach działań naszej firmy, ale również doradzamy naszym klientom, aby wybierali przyjazne dla środowiska procedury i technologie. Konsekwentne realizowanie naszej polityki ochrony środowiska jest certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 14001.

BS OHSAS 18001. Systematyczne bezpieczeństwo.

Bierzemy odpowiedzialność społeczną za naszych pracowników. Dla Kurita, to nie tylko dobra intencja, ale sumienna praktyka. Poprzez podejmowanie działań proaktywnych w rozpoznawaniu i usuwaniu potencjalnych zagrożeń pracy, stale poprawiamy warunki pracy, a także promujemy zdrowie i dbamy o bezpieczeństwo pracowników. Nasze wysiłki są udokumentowane i poświadczone certyfikatem BS OHSAS 18001.

REACH. Większa przejrzystość - mniejsze ryzyko.

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, które mogą być powodowane przez substancje chemiczne. REACH to skrót od " Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ".

Kurita w pełni popiera cele REACH. Dlatego też aktywnie promuje odpowiedzialne obchodzenie się z chemikaliami, bezpieczną produkcję naszych produktów w całym łańcuchu dostaw i bezpieczne użytkowanie przez naszych klientów.

Więcej informacji na temat regulacji REACH możesz odnaleźć na poniższych stronach internetowych:

REACH regulation
European Chemicals Agency (ECHA)
BAUA REACH helpdesk

Biocydy

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) 528/2012) dotyczy wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, które są stosowane w celu ochrony ludzi, zwierząt, materiałów lub wyrobów przed szkodliwymi organizmami, jak szkodniki lub bakterie, przez działanie substancji czynnych zawartych w produkcie biobójczym.

Od 1 września 2015 ECHA publikuje listę firm, które są prawnie dopuszczone do dostarczania czynnych substancji biobójczych w UE (art. 95 list). Począwszy od tej daty tylko produkty biobójcze zawierające substancje czynne z tych firm mogą być wprowadzane na rynek UE.

Kurita Europe GmbH pełni popiera cele BPR i ustanowiła wewnętrzne regulacje w celu zapewnienia zgodności z przepisami dla biobójczych substancji czynnych, które są obecne w naszych produktach biobójczych.

Więcej informacji o BPR można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, prosimy o kontakt: MSDS@kurita.eu